Nieuws

Nieuwsberichten

Bezoek aan MC Uden

Woensdag 23 sept j.l. brachten we met de CDA fractie een werkbezoek aan MC Uden. Hartelijk ontvangen en gepraat met zowel jongerenwerker als bezoekers. Wat een enthousiaste jongelui! Ze zetten zich met passie in voor de jeugd. Belangenbehartigers, organisatoren en hulpverleners. Bij al die energie kwam voor mij ook een indrukwekkend en zelfs emotioneel moment…

CDA Uden en CDA Landerd samen verder

Tijdens de afzonderlijke ledenvergadering van CDA Uden en CDA Landerd zijn de afdelingen opgeheven. Daarna kwamen de beide afdelingen bij elkaar en hebben samen unaniem de nieuwe afdeling CDA Uden – Landerd vormgegeven. Er is een overgangsbestuur geïnstalleerd onder leiding van oud-burgemeester van Boekel: Driek van der Vondervoort.Hij is voorzitter tot aan de fusie van…

Ministerraad stemt in met de fusie

De Ministerraad stemt in met de fusie tussen de gemeenten Landerd en Uden. De nieuwe gemeente Maashorst weer een stap dichterbij. Het kersverse CDA Uden-Landerd gaat voor een mooie nieuwe gemeente waarin IEDEREEN zich thuisvoelt. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/18/ministerraad-stemt-in-met-vijftal-gemeentelijke-herindelingen

Algemene Ledenvergadering Afdeling CDA Uden

Woensdag 16 september vindt de ALV CDA Uden plaats. Aanvang 19.30 uur Heische Tip, Straatsven 4, Zeeland Agenda Opening door de voorzitter van de afdeling CDA Uden. Jaarcijfers per 31-12-2019 en de slotbalans per 15-9-2020 worden ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd. (Penningmeester). Presenteren van de openingsbalans per fusiedatum (Penningmeester). Toelichting aan leden op het…

Motie geleidelijnen

Tijdens de laatste raadvergadering voor het zomer reces heeft ons fractielid Jurgen minten een motie ingediend om er zeker van te zijn dat er geleidelijnen komen met de herinrichting van de markstraat. Jurgen wilde die zekerheid graag voor het zomerreces geregeld hebben want de gemeenteraad komt in september pas weer voor het eerst bij elkaar…

  • Volg ons via Social Media