Kandidatenlijst

Maurits
Maurits van den Bosch
#1 Uden

Ik streef naar een gemeente waar iedereen zich welkom voelt, waar je gehoord en gezien wordt.

Ik ben Maurits van den Bosch, 58 jaar, partner van Michiel en in het dagelijks leven Hostmanship specialist. Hostmanship of gastvrijheid lijken wel in mijn DNA te zitten. Dat is ook de rode draad in mijn politieke loopbaan, die startte Woudrichem. Daar was ik 5 jaar raadslid. In 2018 werd ik fractievoorzitter in Uden. Even geleden was ik in het nieuwe Ontmoetingcentrum Mellepark bij een voorlichtingsavond over overlast in de wijk. Ik vind het belangrijk om vooral te luisteren naar de zorgen en frustraties van de bewoners. Maar ook om met elkaar uiteindelijk te zoeken naar de ‘diepere laag’. Wat zijn de oorzaken, wat kunnen we er zelf aan doen? “It takes a village to raise a child” is in dat kader een mooie uitdrukking. Samen voeden we op. Ook het ontmoetingscentrum zelf heeft voor mij veel waarde. De afgelopen jaren heb ik het zien groeien van de eerste buurtgesprekken tot het prachtige centrum wat er nu staat. Van dit soort ontwikkelingen krijg ik energie. Samen iets moois creëren, stoeien met de verschillende belangen. Vooral naar elkaar luisteren en met elkaar in dialoog. Fijn dat het zo kan! Dat is ook waar ik me voor in wil zetten. Een gemeente waar iedereen zich welkom voelt, waar je gehoord en gezien wordt. Dat vraagt wat van politici, van bestuurders en van de ambtenaren. Je gehoord voelen zit vaak in kleine dingen. Op tijd een voortgangsberichtje, net even dat extra contactmoment. Denken vanuit ‘wat kan wèl?’. Ik heb me altijd meer bestuurder dan politicus gevoeld en weet dat daarin ook mijn ambities liggen. Ik realiseer me altijd terdege dat je daarvoor de gunst en vooral het vertrouwen van de kiezer voor nodig hebt. Dat vertrouwen hebben veel mensen in de politiek verloren. Ik zie het dan ook als mijn missie om het lokaal bestuur menselijker te maken: dichtbij, met oog voor de menselijke maat en met hart voor de samenleving.

Franko
Franko van Lankvelt
#2 Odiliapeel

Ik ben een echte aanpakker, wil dingen gerealiseerd zien. Tegelijkertijd wil ik dat het zorgvuldig gebeurt, het moet wel kloppen.

Mijn naam is Franko van Lankvelt, wethouder in de gemeente Uden. Ik ben woonachtig in Odiliapeel met mijn mooie gezin. Met 4 pubers in huis is het regelmatig druk maar heel gezellig. In mijn portefeuille heb ik verkeer & vervoer, ruimtelijke ordening en financiën. Met name de thema’s woningbouw, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid zijn mij bovengemiddeld gaan boeien. Werken kost me dus geen energie… het levert me energie op, en veel. En dat is nodig ook want de uitdagingen zijn groot op de genoemde thema’s. De grote verscheidenheid aan onderwerpen en mensen maken mijn werk intensief en vooral fascinerend en zeer interessant. De rol die ik afgelopen jaren heb gehad maakt dat je direct ‘aan het stuur zit’. Ik ben een echte aanpakker, wil dingen gerealiseerd zien. Tegelijkertijd wil ik dat het zorgvuldig gebeurt, het moet wel kloppen. Ik voel daarbij altijd sterk de verantwoordelijkheid. Zo kan ik echt bestuurlijk iets betekenen voor de inwoners van onze gemeente.

Als wethouder is het belangrijk dat je op de goede manier samenwerkt met je fractie, met respect voor ieders rol in het democratische proces. Je doet het samen. Ik vind de samenwerking met de fractie in Uden prima verlopen. Toppers zijn het, stuk voor stuk. De nieuwe lijst belooft wat dat betreft ook een mooie nieuwe periode met vast een paar nieuwe gezichten, maar dezelfde positieve energie. We hebben de afgelopen 3,5 jaar hard gewerkt om de gemeente Uden mooier te maken. En geloof me maar: voor de nieuwe gemeente Maashorst hebben we nog heel veel moois in petto. Ik wil dan ook dolgraag doorgaan als wethouder om al dit moois ook te kunnen realiseren.

Noa
Noa de Groot
#3 Uden

Meedoen is de KERN van een gelukkig leven!

Ik heb gekozen om me kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen omdat ik het belangrijk vind dat alle bevolkingsgroepen in de gemeenteraad vertegenwoordigd worden. Iedereen heeft andere ideeën en belangen en ik vind het ook belangrijk dat hiernaar geluisterd wordt en dit meegenomen wordt in de besluitvorming. Dit doe ik bij het CDA Uden- Landerd omdat de partij een grote diversiteit aan leden heeft.

Momenteel volg ik de studie Hotelmanagement. Deze studie ben ik gaan volgen omdat het een brede opleiding is waarbij dienstbaarheid centraal staat. Dat is dan ook precies waar ik energie van krijg; onder de mensen zijn en iets voor een ander doen. In mijn vrije tijd ben ik dan ook graag te vinden op het terras of op een festival samen met vrienden.

In de toekomst hoop ik met de ervaring die ik heb, op het gebied van WMO, zorgverlening en toegankelijkheid, andere mensen te helpen. Zorgen dat de dingen waar nu tegen aan gelopen wordt in de toekomst geen problemen meer zijn. Zodat we uiteindelijk een mooie gemeente hebben waarin iedereen mee kan doen en welkom is!

Jurgen
Jürgen Minten
#4 Odiliapeel

Ik orienteer me altijd zo breed mogelijk in een onderwerp. In de fractie en raad sta ik ook wel bekend als de ‘wandelende encyclopedie’

Wie mij goed kent weet dat ik me eigenlijk helemaal geen politicus voel. Ik ben een man van de techniek, mechanica en innovatie. Ze lopen als een rode draad door mijn leven. In mijn 'ziende' periode (ik heb een visuele handicap) in de automotive branche en mijn slechtziende periode in de sportzorg, waarin biomechanica een hoofdrol speelt. Het raadslidmaatschap is in eerste instantie een verleiding geweest. Het kwam eigenlijk nooit bij me op om politiek actief te zijn. Wél was het een bewuste keuze om maatschappelijk actief te zijn. Zo had ik voordat ik raadslid werd een zestal bestuursfuncties, veelal in het semipolitieke veld, waaronder de voorlopers van de Adviesraad Sociaal Domein. Daarbij heb ik veel kennis opgedaan en viel ik blijkbaar op bij verschillende politieke partijen. Komend uit een CDA nest voelde ik me bij deze partij gelijk thuis.

Ik krijg de meeste energie als ik me kan bezig houden met de meer 'tastbare' onderwerpen zoals energie, natuur/buitengebied, dorpen, openbare ruimte, verkeer en vervoer c.q. mobiliteit. Verder probeer ik me zo breed mogelijk te oriënteren om zo de betreffende fractiewoordvoerder te kunnen ondersteunen. Dat wordt blijkbaar gewaardeerd, want ik sta in de fractie en raad ook wel bekend als de ‘wandelende encyclopedie’. Ik heb de afgelopen drie en een half jaar gemerkt dat je het meeste bereikt als je de hele raad betrekt bij de plannen. Breed draagvlak voor wat je gedaan wilt krijgen krijg je vooral door op tijd anderen mee te nemen en waar nodig te overtuigen. Daarin zit ‘m voor mij ook de KERN van de lokale politiek. Dichtbij mensen, voor mensen en samen met mensen.

Ik ben Jürgen Minten, 46 jaar, woon in Odiliapeel en ik Blijf bij de Kern!

Jan
Jan Poels
#5 Schaijk

Ik zie veel tegenstellingen als het gaat om wonen/recreëren en agrarische activiteiten. Ik zou graag kennis willen uitwisselen en zorgen voor begrip.

Ik ben Jan Poels, … jaar en geboren in Gassel, een klein dorpje aan de Maas in het Land van Cuijk. Na de middelbare school aan het werk gegaan in de agrarische sector. In 1993 hebben we een boerderij gekocht in Schaijk aan de Duifhuisstraat. En zijn we begonnen met de varkenshouderij. Inmiddels getrouwd en drie kinderen. Omdat ik me altijd maatschappelijk betrokken heb gevoeld heb ik na verloop van tijd heb ik gesolliciteerd bij de vrijwillige brandweer, iets wat me leuk en spannend leek. Dit heb ik bijna 25 jaar gedaan, verschillende functies doorlopen, van manschap naar bevelvoerder, postcommandant van Schaijk, instructeur en officier van dienst voor de regio zuid van Brandweer Brabant-noord.

Ons varkensbedrijf hebben wij opgegeven voor de saneringsregeling varkenshouderij, alle stallen worden op dit moment gesloopt. Een nieuwe fase breekt aan in mijn leven waar ook zeker de politiek een rol in speelt. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in politiek en heb wel een mening hoe en welke dingen moeten gebeuren. Mij spreekt een middenpartij als het CDA enorm aan, en krijg energie van om mensen bij elkaar te brengen. Ik zie veel tegenstellingen  als het gaat om wonen/recreëren en de agrarische activiteiten. Mensen hebben vaak een verkeerd beeld van veel onderdelen van de agrarische sector, wat nog versterkt wordt door de grote hoeveelheid regels. Uitwisseling van kennis en zorgen voor begrip, daar zou ik graag zou ik een rol van betekenis in spelen om daarmee de tegenstellingen te verkleinen.

 

Nynke
Nynke Vogelaar
#6 Zeeland

Mijn streven voor de toekomst is om nog meer starters maar ook startende ondernemers te helpen bij het vinden van de passende (huis)vesting.

Mijn naam is Nynke Vogelaar, 24 jaar oud en wonend in Zeeland. Ik heb ervoor gekozen me kandidaat te stellen, omdat ik graag wat voor de nieuwe gemeente en de gemeenschap wil betekenen. De meest belangrijke besluiten worden op lokaal niveau genomen en ik denk graag mee over die besluitvorming binnen de gemeente. Hierbij wil ik voor de nieuwe gemeente en de inwoners echt een verschil maken. Zelf krijg ik er volop energie van als ik met mijn werk input daadwerkelijk iets bereik en ik zo echt iets kan betekenen voor de samenleving. Ik ben werkzaam binnen de makelaardij en vind het daarbij voornamelijk de moeite waard om starters op de woningmarkt te begeleiden tijdens het proces voor het vinden van woongelegenheid. Mijn streven voor de toekomst is om nog meer starters maar ook startende ondernemers te helpen bij het vinden van de passende (huis)vesting. Natuurlijk zou het ook geweldig zijn om gemeenteraadslid te worden om zo mee te werken aan zaken waar de gemeenschap behoefte aan heeft. Verder ben ik erg sociaal ingesteld en haal ik veel vreugde uit het helpen van de hulpbehoevende mensen onder ons. Binnenkort ben ik daarom ook van plan om vrijwilligerswerk te gaan doen in een verzorgingshuis. Samen met onze lijsttrekker Maurits heb ik namens het CDA Uden-Landerd de Duim Trofee mogen overhandigen aan de initiatiefnemers van de Deelhuisjes in Zeeland. Dit geweldige burgerinitiatief zorgt niet alleen voor verbinding en minder verspilling maar geeft ook de kans om met elkaar te delen.

Bern
Bern Derks
#7 Volkel

Ik ben een aanpakker die op komt voor verenigingen en met een groen hart voor de agrarische sector.

 

Aanpakken! En wat in de kop zit, zit… 😉 Dat ben ik ten voeten uit. Mijn naam is Bern Derks, 33 jaar en met mijn vrouw en twee kinderen wonend in het prachtige Volkel. Hier run ik samen met mijn ouders en vrouw een bedrijf wat zich bezig houdt met het verzorgen van akker- en tuinbouwgewassen. Ook telen we zelf aardappels, uien, wortels, bonen, maïs en suikerbieten.

Sinds mei ben ik actief lid van het CDA in Uden. Actief betekent dat ik vanaf die tijd ook mee heb gelopen met de fractie. Want als ik iets doe wil ik het goed doen, dan ga ik er ook voor. Inderdaad, als ik iets in mijn hoofd heb en ik kán het realiseren, dan krijg ik daar energie van. Ik haal veel voldoening uit het begeleiden van complete trajecten in de breedste zin van het woord. Met die instelling wil ik me in de nieuwe gemeenteraad onder andere inzetten voor de Volkelse verenigingen. De verenigingen in de dorpen zorgen ervoor dat een dorp levend blijft. En natuurlijk ben je raadslid voor iedereen, dus ook volop aan de slag voor een gezonde agrarische sector. Ik kan me echt boos maken als ik merk dat boeren niet kunnen ondernemen. Of dat nu is door te veel regels of doordat mensen een verkeerd beeld hebben van de sector. Ik kijk ernaar uit om samen te bouwen aan de toekomst van onze mooie gemeente! Dus…

Blijf bij de Kern, Stem Bern!

Arno
Arno Geurts van Kessel
#8 Uden

Ik wil mijn kennis en ervaring inzetten om de controlerende rol van de raad op financieel vlak meer inhoud te geven en naar een hoger niveau te tillen.

Wat mij betreft zetten we direct na de verkiezingen een aantal belangrijk punten op de agenda van de raad: meer bouwen voor jong volwassenen, een MFA in Uden-Zuid en meer ruimte geven aan burgerinitiatieven. Ik vind het belangrijk dat jonge mensen verbonden blijven met de gemeente waar ze zijn opgegroeid. Dit betekent niet alleen dat er woningen zijn, maar ook alle faciliteiten die nodig zijn om mensen te verbinden. In andere kernen in zowel Uden als Landerd spelen de dorpshuizen en MFA’s daarbij een belangrijke rol.

Ik ben Arno Geurts van Kessel, 52 jaar en woon al 25 jaar erg prettig in Uden-Zuid. ‘Heb een fijn gezin met Monique en de kinderen Lieke, Daan en Fleur. In het dagelijks leven ben ik als financieel ambtenaar, vooral werkzaam als planeconoom en financieel beleidsambtenaar en met ervaring bij verschillende gemeentes. In mijn vrije tijd heb ik veel gehandbald bij de mooie vereniging Helios ’72 waar ik ook in diverse commissies zat. Nadat ik wat minder actief ging sporten ben ik trainer/coach geweest van diverse jeugdteams van de voetbalvereniging Udi ’19.

Om de controlerende rol van de raad op financieel vlak meer inhoud te geven en naar een hoger niveau te tillen wil ik mijn kennis en ervaring inzetten en vooral delen met de fractie en andere raadsleden. Het afgelopen jaar heb ik meegelopen met de CDA fractie in Uden en daarbij gemerkt hoe belangrijk het is en hoeveel energie het geeft om te kunnen meedenken en mee beslissen. Daarbij ook ervaren hoe inspirerend en informatief het is om met inwoners in gesprek te zijn, te horen wat er speelt en er daadwerkelijk iets aan te kunnen doen. Dat ‘luisterend oor’ is voor mij de KERN van de lokale democratie.

Peter
Peter van Orsouw
#9 Uden

Ik heb me altijd thuis gevoeld bij het CDA omdat het wat mij betreft dé partij is die iedereen in z’n waarde laat, zonder oordeel en als echte middenpartij.

Als winkelier sta je midden in de samenleving. Je spreekt veel mensen, hebt een luisterend oor en bent natuurlijk klantgericht. Zo werkt dat ook in het lokaal bestuur. 19 jaar lokale politiek heeft me veel geleerd. Vooral hoe belangrijk het is om iets te kunnen betekenen voor de inwoners. Of je dat nu doet vanuit je mogelijkheden als raadslid, met zogenaamde moties, amendementen, rondvragen en schriftelijke vragen of door gewoon te praten met mensen en te luisteren naar hun problemen, ideeën en suggesties. En vandaaruit actie ondernemen. En als ik dan zie dat we daar ook dingen door bereiken geeft me dat enorm veel energie. Want veel bereikt hebben we! Ik denk dan aan parkeren, verlichting Petruskerk, verkeer, alternatieve energie (windwokkels) en bouwen. Goede samenwerking in de fractie is daarbij heel belangrijk. Een combinatie van mensen die een hecht team vormen én samen onderwerpen aanpakken. Ik heb me altijd thuis gevoeld bij het CDA omdat het wat mij betreft dé partij is die iedereen in z’n waarde laat, zonder oordeel en als echte middenpartij.

Maar we zijn er, ook in de nieuwe gemeente, nog lang niet! Dus blijf ik me inzetten voor: betaalbare en eventueel alternatieve woonvormen, de realisatie van een skatebaan voor topsport, veilig verkeer in het buitengebied, goed openbaar vervoer, starterssubsidie voor ondernemers én natuurlijk een vitaal winkelcentrum.

Ik ben Peter van Orsouw, 62 jaar  en ook ik blijf bij de kern!

Niek
Niek Bongaerts
#10 Uden

Met mijn technische skills wil ik de lokale politiek ondersteunen bij de energietransitie, de bereikbaarheid en alternatieve woonvormen.

Hoi, ik ben Niek Bongaerts, met 18 jaar de jongste kandidaat op de CDA lijst. En met trots gelijk in de Top 12! Het CDA een partij is die echt bij mij past: saamhorigheid en verbinding binnen de gemeente zijn volgens mij de KERN waar het om draait. Daarom hou ik er ook van om binnen de gemeente burgerinitiatieven te zien die voor die verbinding zorgen. Kijk bijvoorbeeld de Deelhuisjes in Zeeland en naar de vele vrijwilligers bij sportclubs die ervoor zorgen dat een belangrijke activiteit in gemeente, de sport blijft voortbestaan. Zelf voetbal ik bij RKSV Volkel. Momenteel studeer ik nog en volg een dubbel bachelor programma technische wiskunde en technische informatica aan de TU Eindhoven. Volgens mij kan ook de lokale politiek wel wat ‘techneuten’ gebruiken. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld de energietransitie, bereikbaarheid en alternatieve woonvormen. Voor mij dus een belangrijke drive om op de lijst te komen. Tijdens mijn middelbare schooltijd op het Udens College heb ik aan activiteiten meegedaan die politiek en debatteren omvatten en waar ik vaardigheden heb geleerd die tot op heden niet alleen nuttig zijn binnen mijn studie, maar ook in het dagelijks leven. Ik hoop dan ook de komende tijd binnen het CDA Uden-Landerd meer ervaring op te kunnen doen en wil daarbij vooral het belang van de jeugd binnen het CDA gedachtengoed naar voren te brengen. Niet praten over jongeren, maar met jongeren!

 

Ruud
Ruud de Louw
#11 Zeeland

Ik zet me graag in voor het behoud van de levendigheid in de kleine kernen.

Mijn naam is Ruud de Louw, 35 jaar, ‘ben opgegroeid op een boerderij in Zeeland en woon met mijn vriendin in de nieuwbouwwijk Repelakker. In november verwachten wij ons eerste kindje. In de aanloop naar de samenvoeging van Landerd en Uden merkte ik dat de inwoners van vooral de kleinere kernen zich vaak zorgen maakten of ze in zo’n grote gemeente nog wel gehoord en gezien zouden worden. Juist omdat ik dat herkende wil ik me in gaan zetten om voor die lokale belangen van Zeeland aan de slag te gaan. Het behoud van de levendigheid in de kleine kernen is voor mij heel belangrijk. Bij het CDA vond ik de mogelijkheid om daar echt iets in te kunnen betekenen, omdat we hoog inzetten op goed kernenbeleid en inwonersinitiatieven.

Sinds mijn studie HBO werktuigbouwkunde ben ik als tekenaar en werkvoorbereider werkzaam bij Van Dinther BV, dat onder andere melkstallen en opdrijfhekken maakt voor de agrarische sector. Hierin spreekt de diversiteit van het werk en het nauw samenwerken met collega’s mij erg aan. Ik krijg energie van enthousiaste en positieve mensen en hou van gezelligheid om me heen. In Zeeland ben ik actief bij meerdere verenigingen. Ik voetbal bij Festilent en speel hoorn en trompet bij de harmonie en blaaskapel. Zeeland is een levendig en bruisend dorp en dat moet het blijven. De CDA slogan ‘Blijf bij de Kern!’ is mij daarom uit het hart gegrepen.

Geesje
Geesje van Osch
#12 Uden

Mijn ambitie in de politiek is dat ik sporten voor iedereen toegankelijk wil maken.

Hoi allemaal!

Mijn naam is Geesje van Osch en ben geboren en getogen in Uden. Sinds 2017 ben ik lid van het CDA en was ook in 2018 verkiesbaar voor de gemeenteraad . Politiek was niet direct mijn eerste keuze toen oud-burgemeester Koen Hehenkamp mij vroeg of ik bij het CDA wilde komen. Ik had het op dat moment al druk genoeg met het behalen van mijn Havo-diploma en met waterpoloën. Eenmaal kennis gemaakt met de leden van het CDA voelde ik me al snel hartstikke welkom en een pluspuntje was dan ook dat de standpunten van het CDA en de normen en waarden binnen de partij goed overheen komen met die van mijzelf. Dus nu ook weer op de lijst en op dit moment help ik mee met de campagne.

Ik  haal zelf veel energie uit mijn sport waterpolo, waar ik drie tot vier keer in de week mee bezig ben. Ook haal ik veel energie uit mijn werk. Op het moment werk ik in de zorg in huize Sint-Jan in Uden. Het doet me goed om de lieve opa's en oma's een lach op hen gezicht te bezorgen!

Ik studeer verpleegkunde aan de HAN in Nijmegen. Hiervoor heb ik op de havo op het Udens college gezeten. Hier ben ik in 2018 mee naar Ghana af mogen reizen om hier mee ontwikkelingshulp op een basisschool  te leveren. We hebben het hier gehad over kinderrechten, dit houdt in dat er veel gesproken werd over voor jezelf opkomen, de kinderrechten zelf en verschillende soorten voorlichtingen. Hier heb ik meer over de Ghanese cultuur, Ghanees onderwijs en mijzelf mogen leren. Eind van dit schooljaar mag ik voor mijn minor internationalisering weer naar Afrika afreizen, ditmaal voor het werken in een ziekenhuisje daar. In de toekomst wil ik graag spoedeisendehulp- en/of ambulanceverpleegkundige worden. En hopelijk later ooit als PA (arts-assistent).

Mijn ambitie in de politiek is dat ik sporten voor iedereen toegankelijk wil maken. Ik vind dat iedereen het recht heeft om te sporten. En wie weet later ooit nog in de gemeenteraad terecht komen!

Wie weet tot ziens.

 

Groetjes,

Geesje van Osch

IS HET CDA IETS VOOR JOU?

Geloof jij ook in waar het CDA Uden-Landerd voor staat? Vind je het belangrijk om vanuit onze missie je stem te laten horen in de raad van de nieuwe gemeente Maashorst i.o.? Neem dan contact met ons op en wordt actief binnen het CDA. We helpen je graag bij de eerste stappen.