Doneer en steun

Doneer en steun CDA Uden-Landerd

Met uw steun kunnen wij onze idealen omzetten in daden. Elk bedrag is welkom.
Wij hopen dat wij op uw steun mogen rekenen!

U kunt uw bijdrage aan het CDA Uden overmaken door een bedrag te storten op bankrekening
NL89 RABO 0151 9490 50
t.a.v. CDA afd. Uden, ,
onder vermelding van ’Donatie CDA Uden’.

Giften vanaf € 4.500
Het CDA is wettelijk verplicht giften van bedrijven boven de € 4.500,00 openbaar te maken in de financiële verantwoording van het CDA Uden.
Aan donaties aan het CDA Uden kan geen enkel recht worden ontleend.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.belastingdienst.nl

CDA en ANBI

ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Een gift aan de plaatselijke CDA-afdeling is ook aftrekbaar.  De landelijke ANBI-verklaring geldt voor de Vereniging CDA en dus ook voor alle CDA-geledingen die daarbinnen vallen. De plaatselijke CDA-afdeling valt onder de Vereniging CDA, deze giften zijn dus ook aftrekbaar.

doneren